Önyıldız Tekstil

Organize sanayide bulunan Önyıldız Tekstil firmasının PDKS ve kartlı geçiş sistemi tarafımızca yapılmıştır.

Önyıldız Tekstil