Hemşire Çağrı

Teknolojinin gelişmesi insan hayatının her alanında ve yaşamın her anında yeniliklerin hazırlanmasına imkân vermektedir. Teknoloji ile insan hayatına pek çok kolaylık dâhil olmaktadır. Teknolojinin en büyük yararı insan hayatını kolaylaştırmasıdır. Sağlık alanında da teknoloji yoğun bir şekilde kullanılmakta olup bu kolaylıklar aynı zamanda insan hayatının korunmasında da etkili olmaktadır. Yeni inşa edilen hastanelerde akıllı sistemler kullanılmakta ve bu akıllı sistemler çalışanların ve hastaların işlerini kolaylaştırmaktadır. Hasta bakımı konusunda sağlık personeline yardımcı olacak olan hemşire çağrı sistemi oldukça yararlı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Hastanın ihtiyaçlarının anında karşılanabilmesi ve acil durumlara müdahale konusunda oldukça önemli bi sistem olarak görülmektedir.

Hemşire çağrı sisteminde hastanın yatağının uygun yerlerine çağrı için gerekli ekipman yerleştirilerek kullanıma hazır hale getirilmiştir. Bu sistemde çağrı düğmesi yatağın baş kısmında bulunan düğme, wc-banyo ünitesi, kapı üstünde buluna koridor lambası olarak tasarlanmıştır. Yatak başı düğmesi hastanın kolayca ulaşacağı kısımda bulunmaktadır. Acil durumda ve ihtiyaç anında hasta bu düğmeye basarak hemşireyi çağırabilmektedir. Bunun dışında wc veya banyoda düştüğünde ulaşabileceği yardım ipini çektiğinde uyarı sistemi devreye girecektir. Oda içinde bulunan ve acil durumlarda kullanıma hazır olan butona basıldığında da hemşire odaya acil olara gelmektedir. Bu düğmeler ve butonlar hemşirelerin bulundukları odadaki uyarı sistemine bağlı bulunmakta veya hemşirenin elinde bulunan cihaza uyarı göndererek onu ilgili odaya yönlendirmektedir.

Sağlık söz konusu olduğu için bu uyarı sistemleri hastanelerde oldukça hayati önem taşımaktadır. Hastane personelini çalışma performansını da pozitif yönde etkileyen bu sistem ile hemşire farklı hastalarla ilgilenirken acil durumları da bu sistem sayesinde görebilmekte ve anında müdahale imkânına sahip olmaktadır. Bu durum hastanın sağlığı açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu sistem hastanelerin dışında da kullanılmaktadır. Yaşlıların bulunduğu bakımevlerinde, çocuk yuvalarında, bazı otellerde bu çağrı sistemi kullanılmaktadır. Hemşire çağrı sistemi ve IP DECT entegrasyonu kurulduğu ortamda acil müdahale ve ihtiyaçların giderilmesinde oldukça etkili bir sistemdir. Bu çağrı sistemi sağlık alanının dışında farklı alanlarda da kullanılabilecek bir sistem olarak görülmektedir.

Hemşire Çağrı