LAN ismi esasında çok terimsel bir anlam yüklenen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar bilgisi orta seviyede bulunan bireylerin rahatlıkla algılayabilecekleri bu kavram, sınırlı bir alan içinde yer alan ve aynı yapıya sahip olan aynı zamanda birbirine bağlı bilgisayarların oluşturduğu yerel ağ bağlantısına LAN denilmektedir. Bu durumun en net örnek ise; internet kafeleri verilebilmektedir. Zira bu alanlarda ortak bir yerel ağ üzerinden çok sayıda bilgisayar internete bağlanmaktadır. LAN kavramı aynı yapı içerisinde yer alan bilgisayarların etkili bir şekilde çalışabilecekleri bir ortamın oluşturulmasını sağlamaktadır. Böylece bu kavram zamandan tasarruf edilmesi noktasında önemli bir kazanım olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir oda içerisinde 10 kadar farklı bilgisayarın olduğunu düşünecek olursak; şayet bu bilgisayarların her birinin çıktı alma ihtiyacı ortaya çıkacak olursa bir karışıklık çıkması muhtemeldir. Ayrıca bu kadar bilgisayarın tek tek yazıcıya bağlanması zaman alacaktır. Oysa LAN bağlantısı sayesinde tek bir tuşla her bilgisayardan istendiği anda yazıcıdan çıktı alınması mümkün olmaktadır. Birinci seçenek hem zaman konusunda fazla bir mesai harcanmasını gerekli kılmaktadır hem de tasarruf noktasında sorun oluşturmaktadır. Bundan dolayı, LAN bağlantıları sayesinde zamandan ve farklı giderlerden tasarruf yapılması mümkün hale gelmektedir. LAN Local Area Network olarak da isimlendirilmektedir. Günümüz itibariyle birden fazla bilgisayarla çalışan işletmelerin hemen hemen tamamı, LAN yerel ağ bağlantısını tercih etmektedir.

WAN bağlantısı, LAN bağlantısına göre çok daha geniş bir ağ seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. WAN bağlantılarının kapsadığı alan LAN bağlantılarından çok daha fazla olmaktadır. Farklı bölgelerde oluşturulmuş olan yerel ağların(LAN), birbirlerine bağlantısının yapılmasının sonucunda WAN bağlantı adresleri oluşmaktadır. LAN bağlantılarının çok daha büyük hacimlisi olan WAN bağlantıları ile şehirler hatta ülkeler arasında bağlantılar düzenlenebilmektedir. WAN bağlantılarında kullanıcı sayısı arttıkça, internetin hızında bir düşme yaşanmaktadır. Bundan dolayı WAN bağlantısının LAN bağlantısına göre çok daha yavaş olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Bağlantı hızına etki eden bir diğer unsurun da internet alt yapısının olduğu unutulmamalıdır. Ülkemizde WAN ve LAN bağlantılarının oldukça kaliteli bir şekilde sunulduğu bilinmektedir.

Lan & Wan