İnternet gün geçtikçe kullanım alanı genişleyen bir teknolojik unsur olarak tanımlanmaktadır. İnternetin hemen her alanda hayatımıza girmiş olması, internete erişim konusunda oldukça fazla bir şekilde talebin oluşmasını sağlamaktadır. Günümüzde restoranlarda, kafelerde, kampüslerde, tren istasyonlarında ya da hastanelerde dahi internet erişimi verilebilmektedir. Kamuya açık alanlarda internet erişimini sağlayamaya yönelik etkili bir bölge olan hotspot, kablosuz erişimi mümkün kılmaktadır. Yerel ağ üzerinden internete erişim olanağı sunmasıyla ön plana çıkan bu bölge, WİFİ teknolojisini kullanmaktadır. Bu doğrultuda kamusal olarak nitelenebilen pek çok farklı bölgede Hotspot bölgelerinin etkili bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde internete bağlanma ihtiyacının giderilmesi noktasında ahotspot oldukça önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Kamusal alanlarda internete ihtiyaç duyulması beraberinde bu konuya dair alternatif çözüm yollarını karşımıza çıkartmıştır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalara 1993 yılında başlandığını söylemek mümkündür. Hotspot kavramının ilk olarak ortaya çıkışı 1998 yılında olmuştur. Nokia firmasının ilk olarak kullandığı bu terim 2000’li yıllardan sonra çok daha etkin bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Hotspot kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte özel şirketler de bu konuya el atmaya başlamıştır. Bu doğrultuda ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı hotspot alanları oluşmaya başlamıştır. Böylece hem internete bağlanma olanağı artmıştır hem de internete bağlanan birey sayısında ciddi bir artı yaşanmış olmaktadır. Günümüzde pek çok kurum ve kuruluşun kamusal alanda halka açık bir şekilde hotspot alanlarını oluşturduğu bilinmektedir.

Müşteri memnuniyetinin oluşturulmasını sağlamak amacıyla pek çok farklı firma, işletmelerinde bu uygulamaları kullanmaya başlamıştır. Böylece müşterilerinin kurum ve kuruluşlar da dâhil olmak üzere farklı alanlarda sorunsuz bir şekilde internete girmeleri mümkün bir hale gelmektedir. Hotspot alanları sayesinde WİFİ ağı üzerinden internete bağlanma kabiliyeti bulunan, mobil cihazlar, telefonlar, laptoplar gibi teknolojik araçlarla interneti etkin bir şekilde kullanmak mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda kimi Hotspot bölgelerinin şifresiz bir şekilde kullanıldığı kimilerinin şifrelerle güvenli bir halde hizmet sunduğu bilinmektedir. Burada karar tamamen Hotspot alanı sahibine ait olmaktadır. Ülkemizde bu uygulamanın günden güne geliştirildiği de bilinmektedir.

Hotspot