Yangın Algılama

İnsanların yaşadıkları ortamlarda pek çok tehlike söz konusu olmaktadır. Bunlardan en çok yaşananı ve insan hayatını tehdit edeni yangınlardır. Yangınlar özellikle insanların yaşadıkları alanlarda ortaya çıktığında çok sayıda can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Bu kayıpların yaşanmaması adına insanlar farklı sistemler üzerinde çalışmalar yaparak yangın nasıl erken fark edilir ve yangına nasıl büyümeden müdahale edilir konularına çözüm getirmiştir.  Yangında önemli olan erken müdahale ederek yangının büyümesini önlemektir. Bu sebeple de yaşam alanlarında yangının başlangıç anında fark edilmesi ve hemen müdahale edilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak amacıyla yangın algılama sistemleri tasarlanarak yaşam alanlarımızdaki farklı yerlere monte edilmesi uygun görülmektedir. Bu sistemler farklı şekillerde devreye giren sistemler olarak tasarlanmaktadır.

Yangının başladığı anda ortaya çıkan dumanı ve ısıyı algılayarak alarm sistemini devreye sokan alarm sistemleri bulunmaktadır. Bu durum yangının insan hayatını tehlikeye sokacak seviyeye ulaşmasına fırsat vermeden söndürülmesini sağlamaktadır. Can ve mal kaybının olmasına fırsat vermeden devreye giren alarm sistemi ile yangına anında müdahale söz konusu olmaktadır. Yangın algılama sistemi devreye girdiği anda alarm ile birlikte su sistemi de devreye girerek yangının büyümesi önlenmektedir. Teknolojinin ve akıllı sistemlerin insan hayatına kattıkları düşünüldüğünde yangının ortaya çıkmasına fırsat vermeden söndürülmesi artık çok daha hızlı gerçekleşmektedir.

Yangın algılama sistemleri panel algılama sistemi üzerinden duman, ısı, alev gibi yangın belirtileri ile birlikte alarm devreye girmektedir. Bu alarmlar da siren-flaşör, buton ve dedektör şeklinde farklı şekillerde hazırlanmaktadır. Algılama sisteminde analog adres sistemi ve konvansiyonel sistem olmak üzere farklı şekillerde yangın mekânına ulaşım ve müdahale söz konusu olmaktadır. Bu sistemlerin düzenli çalışıp çalışmadığının sık sık kontrol edilmesi ve bu kontrollerin hayati değer taşıdığı unutulmamalıdır. Özellikle evlerde, okullarda, alışveriş merkezlerinde ve gökdelen tarzı çok fazla kişinin bir arada bulunduğu mekânlarda bu sistemlerin düzgün çalışıyor olması çok büyük felaketlerin önüne geçecektir. Belli aralıklarla yapılacak olan yangın tatbikatlarında aynı zamanda yangın alarm sistemlerinin çalışıp çalışmadığı ve yangına müdahale birimlerinin ne kadar hızlı çalıştığı tespit edilmiş olacaktır.

Yangın Algılama