Seslendirme ve Anons

Seslendirme ve anons sistemleri özellikle kalabalık ortamlarda çok fazla kullanılan sistemlerdir. Özellikle anons sistemleri acil durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmış sistemler olarak insanlara farklı alanlarda hizmet vermektedir. Büyük mağazalarda, fabrikalarda, havaalanı ve otogarlarda duyuruların yapılması ve acil durumların belirtilmesinde anons sistemi kullanılmaktadır.  Bu sayede duyuruların kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanmaktadır. Anons sisteminde sesin net ve anlaşılır olması için bu sistemin kaliteli olması gerekmektedir. Özellikle acil durumlarda insanların toplu bulunduğu yerlerde iletişimin doğru yapılabilmesi için anons sisteminin belli bir standarda uygun olması ve bu standart doğrultusunda sistemin kurulması şarttır. Avrupa Birliği bu konuda belli kriterler belirlemiş ve yayınlamıştır. Tahliye standartlarına uygun olarak sistemlerin kurulması ve çalıştırılması gerekmektedir.

Seslendirme sistemleri ise yine genellikle güvenlik maçlı kullanılmakta olan bir sistemdir. Bu sistem daha çok büyük ve kalabalık mekânlarda yani fabrikalarda, hastanelerde, bankalarda, mağazalarda olmak üzere oldukça farklı alanlarda kullanımı söz konusu olabilmektedir. Bu sisteme CCTV sistemi de denilmektedir. Bu sistemde sistemin kurulu bulunduğu mekânda otomatik görüntü kaydı yapılmaktadır. Bu kaydedilen görüntüler ses ile birleştirilerek ilgili yerlere gönderilmektedir. Bu gönderilen yerler genellikle dev ekranlar, televizyonlar olmaktadır. Bu sistemde görüntü ve ses ile birlikte görüntü üzerinde işlem yapılabilmekte ve veriler elde edilebilmektedir. Bu sistem yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.

Seslendirme ve anons sistemi müzik yayını yapmak amacıyla kullanılabilmektedir. Basit bir ses sistemi kurulumu ile bunun gerçekleşmesi mümkün olmakla birlikte güvenlik amacıyla kullanılması çok daha yaygındır. Seslendirme ve anons sisteminin kurulumunun uzman kişiler tarafından yapılması sistemin performansı açısından oldukça önem taşımaktadır. Sesin anlaşılır olması için hoparlörlerin kaliteli olması ve uygun yerlere yerleştirilmesi gerekmektedir. Seslendirme sistemlerinde ses ve görüntünün ekranlara aktarılmasında artık internet sistemi devreye girmiş durumdadır. Büyük mekânlarda ve özellikle trafikte kullanılan seslendirme sisteminde oldukça ileri teknolojiler kullanılmaktadır. Bu sistemler artık binalar yapılırken binaların içine monte edilmektedir. Böylece ses ve görüntü kalitesi bakımından yüksek performanslı sistemler elde edilebilmektedir. Seslendirme ve anons sisteminin kullanım alanları her geçen gün artmaktadır.

Seslendirme ve Anons